• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
2016 BLIR ET GODT ÅR FOR SAMETINGET? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1011
Har Nils Thomas Utsi misforstått? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1364
EN FALLITTERKLÆRING Skrevet av Trond Olsen Treff: 1059
OM SAMETINGETS VALGMANNTALLL Skrevet av Trond Olsen Treff: 1231
SAMENE OG VALGET Skrevet av Trond Olsen Treff: 1295
Samtale mellom Jarl Hellesvik og Kommunal -og moderniseringdepartementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1681
Finland og Sverige har avvist forslag om ratifisering av ILO-konvensjon nr. 169 Skrevet av EDL administrator Treff: 1914
Når folkestyret og åpne demokratiske prosesser parkeres Skrevet av EDL administrator Treff: 1523
Fálesrášša, Sametinget og Frp Skrevet av EDL administrator Treff: 1512
Kommentar til NORUT-rapporten "Finnmarkslandskap i endring" Skrevet av EDL administrator Treff: 1629