• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Har Nils Thomas Utsi misforstått? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1312
EN FALLITTERKLÆRING Skrevet av Trond Olsen Treff: 1019
OM SAMETINGETS VALGMANNTALLL Skrevet av Trond Olsen Treff: 1189
SAMENE OG VALGET Skrevet av Trond Olsen Treff: 1253
Samtale mellom Jarl Hellesvik og Kommunal -og moderniseringdepartementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1630
Finland og Sverige har avvist forslag om ratifisering av ILO-konvensjon nr. 169 Skrevet av EDL administrator Treff: 1854
Når folkestyret og åpne demokratiske prosesser parkeres Skrevet av EDL administrator Treff: 1480
Fálesrášša, Sametinget og Frp Skrevet av EDL administrator Treff: 1470
Kommentar til NORUT-rapporten "Finnmarkslandskap i endring" Skrevet av EDL administrator Treff: 1589
NORUT-rapport Skrevet av EDL administrator Treff: 1691