• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Fálesrášša, Sametinget og Frp Skrevet av EDL administrator Treff: 1362
Kommentar til NORUT-rapporten "Finnmarkslandskap i endring" Skrevet av EDL administrator Treff: 1497
NORUT-rapport Skrevet av EDL administrator Treff: 1573
Ny kommunestruktur, EDLs innspill Skrevet av EDL administrator Treff: 1682
Nordisk Samekonvensjon og hemmelig konsultasjonsmandat Skrevet av EDL administrator Treff: 1862
Sametinget møter Tromsø kommune om samarbeidsavtalen Skrevet av EDL administrator Treff: 1548
Fornuften seiret i Stortinget Skrevet av EDL administrator Treff: 2163
Finnmark betyr "samenes land"? Skrevet av EDL administrator Treff: 3482
Urfolk inn i Grunnloven, høring Skrevet av EDL administrator Treff: 1973
NSR og Samestaten Skrevet av EDL administrator Treff: 1940