• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Bruker feil oversettelse av «Ottars beretning» (o.870) Skrevet av EDL administrator Treff: 1389
VIL TA MAKTA FRA SAMENE? Skrevet av EDL administrator Treff: 1297
Samer og samepolitikk av Jarl Hellesvik Skrevet av EDL administrator Treff: 2030
«Trolldomsprosesser» – doktorgrad med politiske føringer Skrevet av EDL administrator Treff: 1243
Flytter «Lyngstuva»-grensen (1326) fra Varangerfjorden til Troms Skrevet av EDL administrator Treff: 1270
Innvandring integrering «fornorskning» Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 1170
Nordisk Samekonvensjon: Noen har snakket sammen Skrevet av EDL administrator Treff: 1249
2016 BLIR ET GODT ÅR FOR SAMETINGET? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1138
Har Nils Thomas Utsi misforstått? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1529
EN FALLITTERKLÆRING Skrevet av Trond Olsen Treff: 1184