• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Bruker feil oversettelse av «Ottars beretning» (o.870) Skrevet av EDL administrator Treff: 1123
VIL TA MAKTA FRA SAMENE? Skrevet av EDL administrator Treff: 1083
Samer og samepolitikk av Jarl Hellesvik Skrevet av EDL administrator Treff: 1393
«Trolldomsprosesser» – doktorgrad med politiske føringer Skrevet av EDL administrator Treff: 998
Flytter «Lyngstuva»-grensen (1326) fra Varangerfjorden til Troms Skrevet av EDL administrator Treff: 1046
Innvandring integrering «fornorskning» Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 963
Nordisk Samekonvensjon: Noen har snakket sammen Skrevet av EDL administrator Treff: 1032
2016 BLIR ET GODT ÅR FOR SAMETINGET? Skrevet av Trond Olsen Treff: 929
Har Nils Thomas Utsi misforstått? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1264
EN FALLITTERKLÆRING Skrevet av Trond Olsen Treff: 981