• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Innvandring integrering «fornorskning» Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 887
Nordisk Samekonvensjon: Noen har snakket sammen Skrevet av EDL administrator Treff: 956
2016 BLIR ET GODT ÅR FOR SAMETINGET? Skrevet av Trond Olsen Treff: 860
Har Nils Thomas Utsi misforstått? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1143
EN FALLITTERKLÆRING Skrevet av Trond Olsen Treff: 917
OM SAMETINGETS VALGMANNTALLL Skrevet av Trond Olsen Treff: 1088
SAMENE OG VALGET Skrevet av Trond Olsen Treff: 1140
Samtale mellom Jarl Hellesvik og Kommunal -og moderniseringdepartementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1514
Finland og Sverige har avvist forslag om ratifisering av ILO-konvensjon nr. 169 Skrevet av EDL administrator Treff: 1679
Når folkestyret og åpne demokratiske prosesser parkeres Skrevet av EDL administrator Treff: 1370