• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
SAMER SOM "URFOLK" OG "FOLK" INN I GRUNNLOVEN VÅR? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1619
EDL og privatisering av utmarka i Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 1377
Står for konfliktskapende etnisitet Skrevet av EDL administrator Treff: 1204
Samene og Grunnloven Skrevet av EDL administrator Treff: 1025
Regjeringen bekrefter EDL sine opplysninger Skrevet av EDL administrator Treff: 980
Anvender en autoritativ perspektivisme – «postmodernismen» Skrevet av EDL administrator Treff: 990
Hvem skal bestemme utviklingen i Finnmark? Skrevet av EDL administrator Treff: 1021
Samer og samepolitikk. Jarl T. Hellesvik i samtale med Ole David Østli Skrevet av EDL administrator Treff: 1014
Endrer opprinnelig stedsnavn (1308) – fra «Trinis» til Troms Skrevet av EDL administrator Treff: 1021
FEFO MÅ TUFTES PÅ DEMOKRATISK STYRING OG KONTROLL Skrevet av EDL administrator Treff: 1319