• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Lov om konsultasjoner - tilsvar til Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 871
Partiprogrammer - Samepolitikk (For perioden 2017-2021) Skrevet av Trond Olsen Treff: 1215
"Sjøsamenes rett til sjøfiske" er en faglig svak rapport Skrevet av Trond Olsen Treff: 3262
Samepolitikken trenger en verdipolitisk debatt Skrevet av Trond Olsen Treff: 1032
Lovforslag om forhandlingsplikt med sametinget for kommunene Skrevet av EDL administrator Treff: 1062
PRESSEMELDING: REGJERINGEN PLANLEGGER LOVFESTING AV KONSULTASJONSORDNING MED SAMETINGET Skrevet av EDL administrator Treff: 903
Mangler en vitenskapsteori – anvender egne «metodologiske konsepter» Skrevet av EDL administrator Treff: 1035
Ett eller to folk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1597
HVA ER SAMENES ELDRE HISTORIE? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2752
EN FORM FOR RASETENKING ? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1801