• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
HVA ER SAMENES ELDRE HISTORIE? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2291
EN FORM FOR RASETENKING ? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1605
SAMER SOM "URFOLK" OG "FOLK" INN I GRUNNLOVEN VÅR? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1679
EDL og privatisering av utmarka i Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 1421
Står for konfliktskapende etnisitet Skrevet av EDL administrator Treff: 1245
Samene og Grunnloven Skrevet av EDL administrator Treff: 1075
Regjeringen bekrefter EDL sine opplysninger Skrevet av EDL administrator Treff: 1023
Anvender en autoritativ perspektivisme – «postmodernismen» Skrevet av EDL administrator Treff: 1037
Hvem skal bestemme utviklingen i Finnmark? Skrevet av EDL administrator Treff: 1066
Samer og samepolitikk. Jarl T. Hellesvik i samtale med Ole David Østli Skrevet av EDL administrator Treff: 1067