• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Står for konfliktskapende etnisitet Skrevet av EDL administrator Treff: 1164
Samene og Grunnloven Skrevet av EDL administrator Treff: 988
Regjeringen bekrefter EDL sine opplysninger Skrevet av EDL administrator Treff: 939
Anvender en autoritativ perspektivisme – «postmodernismen» Skrevet av EDL administrator Treff: 947
Hvem skal bestemme utviklingen i Finnmark? Skrevet av EDL administrator Treff: 972
Samer og samepolitikk. Jarl T. Hellesvik i samtale med Ole David Østli Skrevet av EDL administrator Treff: 973
Endrer opprinnelig stedsnavn (1308) – fra «Trinis» til Troms Skrevet av EDL administrator Treff: 986
FEFO MÅ TUFTES PÅ DEMOKRATISK STYRING OG KONTROLL Skrevet av EDL administrator Treff: 1273
Bruker feil oversettelse av «Ottars beretning» (o.870) Skrevet av EDL administrator Treff: 1072
VIL TA MAKTA FRA SAMENE? Skrevet av EDL administrator Treff: 1031