• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Artikkel i Ságat om EDL Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3381
Kampen for likeverd Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3526
Forventer liv og røre Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3178
Slakter Sametingets nye retningslinjer for utmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3258
Talma vil styre etter Finnmarksloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3366
Mener FeFo bryter loven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3260
Folkemøte 10. mai Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3328