• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Forslag, EDL-vedtekter Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3424
Knut Storberget vil styrke forskningen Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3394
FeFo: Tomteprisene skal følge markedsverdien Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3829
Nytt åpent diskusjonsforum hos EDL Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3444
EDL trenger frivillige Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3459
– EDL blir vakthund Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3397
Endringer i småviltjakta i Finnmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3268
Keskitalos tale 17.04.2007 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3387
- Vi må få enda mer oljepenger Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3617
Bør du bli medlem i EDL? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5671