• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Keskitalos tale 17.04.2007 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3303
- Vi må få enda mer oljepenger Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3522
Bør du bli medlem i EDL? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5592
Artikkel i Ságat om EDL Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3431
Kampen for likeverd Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3600
Forventer liv og røre Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3235
Slakter Sametingets nye retningslinjer for utmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3330
Talma vil styre etter Finnmarksloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3429
Mener FeFo bryter loven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3330
Folkemøte 10. mai Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3385