• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
EN FORM FOR RASETENKING ? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1351
SAMER SOM "URFOLK" OG "FOLK" INN I GRUNNLOVEN VÅR? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1376
EDL og privatisering av utmarka i Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 1210
Står for konfliktskapende etnisitet Skrevet av EDL administrator Treff: 1058
Samene og Grunnloven Skrevet av EDL administrator Treff: 868
Regjeringen bekrefter EDL sine opplysninger Skrevet av EDL administrator Treff: 821
Anvender en autoritativ perspektivisme – «postmodernismen» Skrevet av EDL administrator Treff: 835
Hvem skal bestemme utviklingen i Finnmark? Skrevet av EDL administrator Treff: 844
Samer og samepolitikk. Jarl T. Hellesvik i samtale med Ole David Østli Skrevet av EDL administrator Treff: 840
Endrer opprinnelig stedsnavn (1308) – fra «Trinis» til Troms Skrevet av EDL administrator Treff: 867