• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
PRESSEMELDING: REGJERINGEN PLANLEGGER LOVFESTING AV KONSULTASJONSORDNING MED SAMETINGET Skrevet av EDL administrator Treff: 584
Mangler en vitenskapsteori – anvender egne «metodologiske konsepter» Skrevet av EDL administrator Treff: 697
Ett eller to folk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1197
HVA ER SAMENES ELDRE HISTORIE? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2014
EN FORM FOR RASETENKING ? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1464
SAMER SOM "URFOLK" OG "FOLK" INN I GRUNNLOVEN VÅR? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1502
EDL og privatisering av utmarka i Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 1289
Står for konfliktskapende etnisitet Skrevet av EDL administrator Treff: 1122
Samene og Grunnloven Skrevet av EDL administrator Treff: 945
Regjeringen bekrefter EDL sine opplysninger Skrevet av EDL administrator Treff: 899