• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
EN SAME SOM FORSVARSMINISTER Skrevet av Trond Olsen Treff: 790
SKYGGERAPPORT TIL CERD Skrevet av Trond Olsen Treff: 1399
Valget og Grunnloven vår Skrevet av Trond Olsen Treff: 826
Lov om konsultasjoner - tilsvar til Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 732
Partiprogrammer - Samepolitikk (For perioden 2017-2021) Skrevet av Trond Olsen Treff: 1066
"Sjøsamenes rett til sjøfiske" er en faglig svak rapport Skrevet av Trond Olsen Treff: 3068
Samepolitikken trenger en verdipolitisk debatt Skrevet av Trond Olsen Treff: 897
Lovforslag om forhandlingsplikt med sametinget for kommunene Skrevet av EDL administrator Treff: 936
PRESSEMELDING: REGJERINGEN PLANLEGGER LOVFESTING AV KONSULTASJONSORDNING MED SAMETINGET Skrevet av EDL administrator Treff: 760
Mangler en vitenskapsteori – anvender egne «metodologiske konsepter» Skrevet av EDL administrator Treff: 896