• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Kvener,taterfolk og skogfinner har også miset sitt språk, men får ikke eget ting Skrevet av Trond Olsen Treff: 382
DEN SAMISKE MEDBORGEREN VED GRUNNLOVSJUBILEET Skrevet av Trond Olsen Treff: 700
Samer i folketellingene - er samene i Norge et urfolk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1859
JELØYA-PLATTFORMEN Skrevet av Trond Olsen Treff: 1563
FRA SAGAT 6.3.18 "75 % av folket ønsker at kommunene styrer FeFo" Skrevet av Trond Olsen Treff: 1007
Sametinget søker hegemoni nordenfjells Skrevet av Trond Olsen Treff: 571
HVEM ER INDEGENOUS PEOPLES? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1340
Regjeringen om hvem som er urfolk og mine merknader Skrevet av Trond Olsen Treff: 1197
Hvem er samenes genetiske forfedre og formødre og hvor oppholdt de seg? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 839
HENVENDELSE TIL KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Skrevet av Trond Olsen Treff: 1367