• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Sametinget søker hegemoni nordenfjells Skrevet av Trond Olsen Treff: 380
HVEM ER INDEGENOUS PEOPLES? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1089
Regjeringen om hvem som er urfolk og mine merknader Skrevet av Trond Olsen Treff: 992
Hvem er samenes genetiske forfedre og formødre og hvor oppholdt de seg? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 596
HENVENDELSE TIL KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Skrevet av Trond Olsen Treff: 1176
EN SAME SOM FORSVARSMINISTER Skrevet av Trond Olsen Treff: 631
SKYGGERAPPORT TIL CERD Skrevet av Trond Olsen Treff: 1217
Valget og Grunnloven vår Skrevet av Trond Olsen Treff: 689
Lov om konsultasjoner - tilsvar til Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 580
Partiprogrammer - Samepolitikk (For perioden 2017-2021) Skrevet av Trond Olsen Treff: 873