• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Hvem er samenes genetiske forfedre og formødre og hvor oppholdt de seg? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 510
HENVENDELSE TIL KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Skrevet av Trond Olsen Treff: 1074
EN SAME SOM FORSVARSMINISTER Skrevet av Trond Olsen Treff: 561
SKYGGERAPPORT TIL CERD Skrevet av Trond Olsen Treff: 1134
Valget og Grunnloven vår Skrevet av Trond Olsen Treff: 598
Lov om konsultasjoner - tilsvar til Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 520
Partiprogrammer - Samepolitikk (For perioden 2017-2021) Skrevet av Trond Olsen Treff: 807
"Sjøsamenes rett til sjøfiske" er en faglig svak rapport Skrevet av Trond Olsen Treff: 2740
Samepolitikken trenger en verdipolitisk debatt Skrevet av Trond Olsen Treff: 717
Lovforslag om forhandlingsplikt med sametinget for kommunene Skrevet av EDL administrator Treff: 770