• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
JELØYA-PLATTFORMEN Skrevet av Trond Olsen Treff: 1268
FRA SAGAT 6.3.18 "75 % av folket ønsker at kommunene styrer FeFo" Skrevet av Trond Olsen Treff: 873
Sametinget søker hegemoni nordenfjells Skrevet av Trond Olsen Treff: 448
HVEM ER INDEGENOUS PEOPLES? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1167
Regjeringen om hvem som er urfolk og mine merknader Skrevet av Trond Olsen Treff: 1063
Hvem er samenes genetiske forfedre og formødre og hvor oppholdt de seg? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 669
HENVENDELSE TIL KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Skrevet av Trond Olsen Treff: 1237
EN SAME SOM FORSVARSMINISTER Skrevet av Trond Olsen Treff: 699
SKYGGERAPPORT TIL CERD Skrevet av Trond Olsen Treff: 1281
Valget og Grunnloven vår Skrevet av Trond Olsen Treff: 739