• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Nyheter

Flytter «Lyngstuva»-grensen (1326) fra Varangerfjorden til Troms

Finnmark Forlag 8. mars 2016

Denne tesen framstiller at russernes vestlige skattegrense på 1300-tallet gikk i Lyngen-området og at hele området nord og øst for dette og fram til ytterst på Kola var et felles skattland mellom Norge og Russland.

Autorhistorikerne ved Universitetet i Tromsø (UiT) har formulert denne tesen som sin logiske og enkle forklaring på forståelsen av samisk historie og sivilisasjonen Sameland (Sápmi). Denne tesen er en av nøkkelbegrepene eller en av de samiske sentralmytene de har utviklet for å forklare at samene var urfolket nordpå og at det gikk en etnisk bosetningsgrense i Troms der samene var enerådende nord for denne før nordmennene kolonialiserte deres landområde.

Les mer:http://finnmarkforlag.no/tese_2016_8mars.html