• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Innvandring integrering «fornorskning»

Innvandring er et velkjent fenomen for vår landsdel. I tilknytning til hvorledes den nordligste del av vårt land er blitt befolket i fra senmiddelalderen og frem til vår tid, vet vi at folketallet i Finnmark økte dramatisk mellom 1750 og 1850. Av prof. em. Knut Skog, Tromsø. Last ned her: Innvandring  integrering «fornorskning»