• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
VELGERNE HAR KRAV PÅ Å FÅ VITE Skrevet av Trond Olsen Treff: 564
EDL trekker samenes urfolkstatus i tvil Skrevet av Trond Olsen Treff: 245
Sametinget vil bestemme hvem som skal få mene noe offentlig om samepolitiske saker Skrevet av Trond Olsen Treff: 173
Foredrag om konsultasjonsplikt Selbu 06.06.2019 Skrevet av EDL administrator Treff: 994
NIM LAR SEG MISBRUKE AV SAMEPOLITISKE AKTIVISTER Skrevet av Trond Olsen Treff: 320
SAMPOLITISKE PROBLEMSTILLINGENGER Skrevet av Trond Olsen Treff: 568
Foreningen Norden 100 år Nordisk samekonvensjon utfordrer Skrevet av EDL administrator Treff: 369
Har Norge lover som skiller på etnisitet Skrevet av EDL administrator Treff: 972
Innspill til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitte angående forslag om å endre Grunnlovens § 108 Skrevet av EDL administrator Treff: 679
Høringsuttalelse til «Høring – tekniske endringer i finnmarksloven» Skrevet av Trond Olsen Treff: 561