• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Merknader og kommentarer til utkast til lovproposisjon om å lovfeste en «konsultasjonsordning» Skrevet av Trond Olsen Treff: 765
Folkerett og menneskerett på norsk Skrevet av Trond Olsen Treff: 460
Kvener,taterfolk og skogfinner har også miset sitt språk, men får ikke eget ting Skrevet av Trond Olsen Treff: 143
DEN SAMISKE MEDBORGEREN VED GRUNNLOVSJUBILEET Skrevet av Trond Olsen Treff: 457
Samer i folketellingene - er samene i Norge et urfolk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1304
JELØYA-PLATTFORMEN Skrevet av Trond Olsen Treff: 1065
FRA SAGAT 6.3.18 "75 % av folket ønsker at kommunene styrer FeFo" Skrevet av Trond Olsen Treff: 745
Sametinget søker hegemoni nordenfjells Skrevet av Trond Olsen Treff: 330
HVEM ER INDEGENOUS PEOPLES? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1029
Regjeringen om hvem som er urfolk og mine merknader Skrevet av Trond Olsen Treff: 940