• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
HVEM ER INDEGENOUS PEOPLES? Skrevet av Trond Olsen Treff: 374
Regjeringen om hvem som er urfolk og mine merknader Skrevet av Trond Olsen Treff: 593
Hvem er samenes genetiske forfedre og formødre og hvor oppholdt de seg? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 187
HENVENDELSE TIL KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Skrevet av Trond Olsen Treff: 777
EN SAME SOM FORSVARSMINISTER Skrevet av Trond Olsen Treff: 312
SKYGGERAPPORT TIL CERD Skrevet av Trond Olsen Treff: 871
Valget og Grunnloven vår Skrevet av Trond Olsen Treff: 371
Lov om konsultasjoner - tilsvar til Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 317
Partiprogrammer - Samepolitikk (For perioden 2017-2021) Skrevet av Trond Olsen Treff: 555
"Sjøsamenes rett til sjøfiske" er en faglig svak rapport Skrevet av Trond Olsen Treff: 2273