• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Hvem er samer og hvor oppholdt samenes språklige forfedre seg? Skrevet av Trond Olsen Treff: 520
HENVENDELSE TIL KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Skrevet av Trond Olsen Treff: 548
EN SAME SOM FORSVARSMINISTER Skrevet av Trond Olsen Treff: 124
SKYGGERAPPORT TIL CERD Skrevet av Trond Olsen Treff: 703
Valget og Grunnloven vår Skrevet av Trond Olsen Treff: 209
Lov om konsultasjoner - tilsvar til Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 193
Partiprogrammer - Samepolitikk (For perioden 2017-2021) Skrevet av Trond Olsen Treff: 347
"Sjøsamenes rett til sjøfiske" er en faglig svak rapport Skrevet av Trond Olsen Treff: 1732
Samepolitikken trenger en verdipolitisk debatt Skrevet av Trond Olsen Treff: 394
Lovforslag om forhandlingsplikt med sametinget for kommunene Skrevet av EDL administrator Treff: 443