• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
"Sjøsamenes rett til sjøfiske" er en faglig svak rapport Skrevet av Trond Olsen Treff: 452
Samepolitikken trenger en verdipolitisk debatt Skrevet av Trond Olsen Treff: 66
Lovforslag om forhandlingsplikt med sametinget for kommunene Skrevet av EDL administrator Treff: 91
PRESSEMELDING: REGJERINGEN PLANLEGGER LOVFESTING AV KONSULTASJONSORDNING MED SAMETINGET Skrevet av EDL administrator Treff: 81
Mangler en vitenskapsteori – anvender egne «metodologiske konsepter» Skrevet av EDL administrator Treff: 107
Ett eller to folk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 570
HVA ER SAMENES ELDRE HISTORIE? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1077
EN FORM FOR RASETENKING ? Skrevet av Trond Olsen Treff: 767
SAMER SOM "URFOLK" OG "FOLK" INN I GRUNNLOVEN VÅR? Skrevet av Trond Olsen Treff: 731
EDL og privatisering av utmarka i Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 642