• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Lovfesting av konsultasjonsplikt - noen viktige momenter Skrevet av Trond Olsen Treff: 660
Regjeringen foreslår å undergrave det etniske - og demokratiske likeverdet ytterligere Skrevet av Trond Olsen Treff: 66
MINNEORD OM KNUT SIVERT SKOG Skrevet av Trond Olsen Treff: 362
SAMI styrer og bestemmer over Regjeringens samepolitikk Skrevet av Trond Olsen Treff: 99
Merknader og kommentarer til utkast til lovproposisjon om å lovfeste en «konsultasjonsordning» Skrevet av Trond Olsen Treff: 892
Folkerett og menneskerett på norsk Skrevet av Trond Olsen Treff: 530
Kvener,taterfolk og skogfinner har også miset sitt språk, men får ikke eget ting Skrevet av Trond Olsen Treff: 212
DEN SAMISKE MEDBORGEREN VED GRUNNLOVSJUBILEET Skrevet av Trond Olsen Treff: 526
Samer i folketellingene - er samene i Norge et urfolk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1425
JELØYA-PLATTFORMEN Skrevet av Trond Olsen Treff: 1187