• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Lover og konvensjoner

Tittel Skribent Treff
Samisk etnografisk avdeling ved Tromsø Museum om ordet «urbefolkning» Skrevet av Trond Olsen Treff: 3005
Samiske særrettigheter i lys av FNs konvensjon om rasediskriminering Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 8014
Finnmarksloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5665
ILO-konvensjon 169 - engelsk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 6124
ILO-konvensjon 169 - norsk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5314