• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Lover og konvensjoner

Tittel Skribent Treff
Samisk etnografisk avdeling ved Tromsø Museum om ordet «urbefolkning» Skrevet av Trond Olsen Treff: 2218
Samiske særrettigheter i lys av FNs konvensjon om rasediskriminering Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5605
Finnmarksloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4787
ILO-konvensjon 169 - engelsk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5331
ILO-konvensjon 169 - norsk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4550