• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Høringer/pressemeldinger

Pressemeldning kystpartiet Finnmark


Kystpartiet har fått tilbud om 1.vara plass til FEFO. Dette har vi takket nei til. Begrunnelsen for dette er ganske enkelt at vi kan ikke gå inn i dette organet og forvalte en lov som vi er veldig i mot. Og når vi nå har fulgt med i debatten mellom FEFO og fylkesordfører Runar Sjåstad så kommer det mer og mer klart frem at Finnmark fylkeskommune kunne ikke vært klar over hva de stemte ja til da denne loven ble innført.

Kystpartiet gir samtidig sin fulle støtte til at dagens styresammensetning bør skiftes ut, for maken til arroganse mot det organet som valgte de inn skal man vel lete lenge etter. Men samtidig er det en kjensgjerning at det nye styret også vil være forpliktet opp mot lovens bokstav, og ikke politikere på Finnmark fylkesting. Og vi konstaterer at mye av det Erling Fløtten hevder har han nok dessverre rett i. Dette forutså vi i Kystpartiet, og nettopp derfor stemte vi nei. Vi i Kystpartiet skjønner også at ved å tre inn i dette styret, så kan man ikke forandre en lov som er vedtatt av stortinget.

Om befolkningen ønsker at vi skal kunne gjøre noe for å få forandringer ved loven så må vi komme oss til det organet som virkelig kan gjøre noe. Det er det norske storting.

Rut Olsen, fylkestingsrepresentant for Kystpartiet i Finnmark