• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Høringer/pressemeldinger

Tittel Skribent Treff
Pressemelding: Forslag til endring av fiskerilovgivning Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3587
Innspill kommunal og forvaltningskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2132
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3355
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3181
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3516
Pressemeldning kystpartiet Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 3743
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3808
Pressemelding, kystpartiet Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 4165
Pressemelding, gruvedrift i Kvalsund Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4098
Høringsuttalelse - FL, Norske kveners forbund Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5037