• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Fylkesutvalget og Sametingets innsigelsesrett til plan og bygningsloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3382
Sametinget - et senter for samisk nasjonsbygging, men ikke demokrati Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3988
Hva har Sametinget lært? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3740
Vel bekomme! Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3183
Fleichers foredrag fra folkemøtet 10. mai Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5518
NSR, Sametinget og Fleischer Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3589
Svein Aaseggs avisinnlegg januar 2006 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3246
Urfolk - folk som bor i ura? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4003
Urfolk, ILO-169 og samer Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3849
Lever samene på skyggesiden? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3417