• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Fylkesutvalget og Sametingets innsigelsesrett til plan og bygningsloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3351
Sametinget - et senter for samisk nasjonsbygging, men ikke demokrati Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3955
Hva har Sametinget lært? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3718
Vel bekomme! Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3159
Fleichers foredrag fra folkemøtet 10. mai Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5455
NSR, Sametinget og Fleischer Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3540
Svein Aaseggs avisinnlegg januar 2006 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3220
Urfolk - folk som bor i ura? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3983
Urfolk, ILO-169 og samer Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3816
Lever samene på skyggesiden? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3391