• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
”Urfolk” og innvandring til Finnmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 6313
Har Finnmarkseiendommen livets rett? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3536
NSR - nasjonalistisk eller ikke? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3601
Samemanntallet Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5410
Farlig snillisme Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3406
Samiske, etniske sjåvinister Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3482
Demokrati - nei takk! Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5086
Steinar Pedersen og finnmarksloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4998
En etnisk nøytral lov? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 11556
EDL kommenterer konsultasjonsavtalen Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3290