• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
”Urfolk” og innvandring til Finnmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 6135
Har Finnmarkseiendommen livets rett? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3454
NSR - nasjonalistisk eller ikke? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3548
Samemanntallet Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5331
Farlig snillisme Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3353
Samiske, etniske sjåvinister Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3426
Demokrati - nei takk! Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4819
Steinar Pedersen og finnmarksloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4726
En etnisk nøytral lov? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 10906
EDL kommenterer konsultasjonsavtalen Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3227