• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Å gå i skyttergraver og piske opp stemninger Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3506
Gruvedrift i Kvalsund og Sametinget Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3264
Om NRK Sámi Radios måte å dekke nyheter ... Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4901
EDLs årsmøte og NSR Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3157
Hvorfor så sint, Aili? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3180
Om Finnmarkskommisjonen Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3518
Bytt ut kommisjonslederen Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3089
FeFo og gruvedrift i Kvaldsund Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3278
De finske planene som ble Finnmarks befolknings mareritt Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5085
Samer, gener og demokrati Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3855