• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
EDL og samiske rettigheter 3 Skrevet av Trond Olsen Treff: 3585
Varsi og avstammning Skrevet av Trond Olsen Treff: 2859
Sametinget og makt Skrevet av Trond Olsen Treff: 5176
Den nye sameretten Skrevet av Trond Olsen Treff: 3080
EDL beklager Skrevet av Turid Bjørnstrøm Treff: 1287
Rut Olsen: Innlegg på kommisjonsmøte Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 2833
Om fornorskning og etnisk sjåvinisme Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3732
Svein Lund og samepolitikk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3488
Bjørklunds påstander om rasisme Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3593
Samene som ett folk? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3869