• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
EDL og samiske rettigheter 3 Skrevet av Trond Olsen Treff: 3898
Varsi og avstammning Skrevet av Trond Olsen Treff: 3025
Sametinget og makt Skrevet av Trond Olsen Treff: 5464
Den nye sameretten Skrevet av Trond Olsen Treff: 3256
EDL beklager Skrevet av Turid Bjørnstrøm Treff: 1461
Rut Olsen: Innlegg på kommisjonsmøte Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3015
Om fornorskning og etnisk sjåvinisme Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3958
Svein Lund og samepolitikk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3756
Bjørklunds påstander om rasisme Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3848
Samene som ett folk? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4210