• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Pedersen og sjøsamene Skrevet av Trond Olsen Treff: 2930
Ny fefo leder Skrevet av Trond Olsen Treff: 2905
EDL medlemskontigent 2009 Skrevet av Trond Olsen Treff: 2866
Regjeringsadvokaten og samiske fiskerettigheter Skrevet av Trond Olsen Treff: 2866
ILO-169 og samerettsutvalget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2912
Finnmarksviddas forfall Skrevet av Trond Olsen Treff: 3033
Kommentarer til Sametinget-Finnmarksloven Skrevet av Trond Olsen Treff: 3532
Nå må folk våkne Skrevet av Trond Olsen Treff: 2922
Den femte statsmakt Skrevet av Trond Olsen Treff: 3215
Åpent brev til Storting og andre politikere Skrevet av Trond Olsen Treff: 2995