• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Pedersen og sjøsamene Skrevet av Trond Olsen Treff: 2892
Ny fefo leder Skrevet av Trond Olsen Treff: 2836
EDL medlemskontigent 2009 Skrevet av Trond Olsen Treff: 2815
Regjeringsadvokaten og samiske fiskerettigheter Skrevet av Trond Olsen Treff: 2808
ILO-169 og samerettsutvalget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2861
Finnmarksviddas forfall Skrevet av Trond Olsen Treff: 2984
Kommentarer til Sametinget-Finnmarksloven Skrevet av Trond Olsen Treff: 3455
Nå må folk våkne Skrevet av Trond Olsen Treff: 2865
Den femte statsmakt Skrevet av Trond Olsen Treff: 3135
Åpent brev til Storting og andre politikere Skrevet av Trond Olsen Treff: 2950