• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Brev til statsmininisterens kontor Skrevet av Trond Olsen Treff: 2597
Støtter ikke Sametinget i denne saken Skrevet av Trond Olsen Treff: 2585
Ingen finanskrise på sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2680
Vil bøtelegge reindriftsnæringen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2575
Regjeringsadvokatens uttalelser Skrevet av Trond Olsen Treff: 2590
Til alle stortingsrepresentanter Skrevet av Trond Olsen Treff: 2726
Reindrifta overkjører lokale bønder Skrevet av Trond Olsen Treff: 2849
Feil på forsiden Skrevet av Trond Olsen Treff: 2686
Politiske stakkarer Skrevet av Trond Olsen Treff: 2962
FeFo og privatisering av utmarka Skrevet av Trond Olsen Treff: 2925