• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Brev til statsmininisterens kontor Skrevet av Trond Olsen Treff: 2420
Støtter ikke Sametinget i denne saken Skrevet av Trond Olsen Treff: 2415
Ingen finanskrise på sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2501
Vil bøtelegge reindriftsnæringen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2413
Regjeringsadvokatens uttalelser Skrevet av Trond Olsen Treff: 2413
Til alle stortingsrepresentanter Skrevet av Trond Olsen Treff: 2548
Reindrifta overkjører lokale bønder Skrevet av Trond Olsen Treff: 2686
Feil på forsiden Skrevet av Trond Olsen Treff: 2516
Politiske stakkarer Skrevet av Trond Olsen Treff: 2788
FeFo og privatisering av utmarka Skrevet av Trond Olsen Treff: 2756