• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Begrepet urfolk Skrevet av Trond Olsen Treff: 2308
Samisk kultur og Finnmarkskommisjonen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2349
Politimesteren i Østfinnmark får hard medfart Skrevet av Trond Olsen Treff: 2249
Villedende propaganda Skrevet av Trond Olsen Treff: 2350
Varsi og FN-erklæringer Skrevet av Trond Olsen Treff: 2402
Krigserklæring sier Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 4063
Et hån mot demokratiet Skrevet av Trond Olsen Treff: 2448
Reindrifta nekter bygging av naust Skrevet av Trond Olsen Treff: 2402
Nest viktigst etter statsministeren Skrevet av Trond Olsen Treff: 2602
Selvlaget paranoia??? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2807