• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Begrepet urfolk Skrevet av Trond Olsen Treff: 2189
Samisk kultur og Finnmarkskommisjonen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2204
Politimesteren i Østfinnmark får hard medfart Skrevet av Trond Olsen Treff: 2112
Villedende propaganda Skrevet av Trond Olsen Treff: 2258
Varsi og FN-erklæringer Skrevet av Trond Olsen Treff: 2295
Krigserklæring sier Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 3924
Et hån mot demokratiet Skrevet av Trond Olsen Treff: 2338
Reindrifta nekter bygging av naust Skrevet av Trond Olsen Treff: 2295
Nest viktigst etter statsministeren Skrevet av Trond Olsen Treff: 2474
Selvlaget paranoia??? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2692