• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Sametingets egen historie Skrevet av Trond Olsen Treff: 2103
Økonomisk rot på sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2007
Kommentarer til Nordisk Samekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 2066
Samisk reindrift fra uminnelige tider Skrevet av Trond Olsen Treff: 2136
Reindrifta i dyp krise Skrevet av Trond Olsen Treff: 2173
NRKs unnskyldning ikke god nok Skrevet av Trond Olsen Treff: 2119
Presseetiske regler stoppet fjellfinnhua Skrevet av Trond Olsen Treff: 2006
Sametinget ignorerte saken om nedleggelse Skrevet av Trond Olsen Treff: 2173
Millioner borte til ingen nytte. Skrevet av Trond Olsen Treff: 2175
Prøveboring i Biedjovaggi uten samtykke fra sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2340