• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Sametingets egen historie Skrevet av Trond Olsen Treff: 2052
Økonomisk rot på sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 1960
Kommentarer til Nordisk Samekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 2016
Samisk reindrift fra uminnelige tider Skrevet av Trond Olsen Treff: 2091
Reindrifta i dyp krise Skrevet av Trond Olsen Treff: 2124
NRKs unnskyldning ikke god nok Skrevet av Trond Olsen Treff: 2075
Presseetiske regler stoppet fjellfinnhua Skrevet av Trond Olsen Treff: 1952
Sametinget ignorerte saken om nedleggelse Skrevet av Trond Olsen Treff: 2101
Millioner borte til ingen nytte. Skrevet av Trond Olsen Treff: 2099
Prøveboring i Biedjovaggi uten samtykke fra sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2279