• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Sametingets egen historie Skrevet av Trond Olsen Treff: 2126
Økonomisk rot på sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2031
Kommentarer til Nordisk Samekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 2090
Samisk reindrift fra uminnelige tider Skrevet av Trond Olsen Treff: 2167
Reindrifta i dyp krise Skrevet av Trond Olsen Treff: 2203
NRKs unnskyldning ikke god nok Skrevet av Trond Olsen Treff: 2144
Presseetiske regler stoppet fjellfinnhua Skrevet av Trond Olsen Treff: 2039
Sametinget ignorerte saken om nedleggelse Skrevet av Trond Olsen Treff: 2214
Millioner borte til ingen nytte. Skrevet av Trond Olsen Treff: 2226
Prøveboring i Biedjovaggi uten samtykke fra sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2378