• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Stipend kun for samisk ungdom Skrevet av Trond Olsen Treff: 2351
Reingjerder raserer Finnmarks natur Skrevet av Trond Olsen Treff: 2391
Sametingets valgmanntall Skrevet av Trond Olsen Treff: 2019
EDL og fiskeriforvaltning Skrevet av Trond Olsen Treff: 2082
3000 tonn torsk Skrevet av Trond Olsen Treff: 1957
Mer historie fra Varsi Skrevet av Trond Olsen Treff: 2218
NRK sapmi beklager tvilsom journalistikk Skrevet av Trond Olsen Treff: 2213
Finnmarksloven er rasediskriminerende Skrevet av Trond Olsen Treff: 2378
NRK sapmi gjør nye stønt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2331
Aarbrot på banen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2254