• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Stipend kun for samisk ungdom Skrevet av Trond Olsen Treff: 2090
Reingjerder raserer Finnmarks natur Skrevet av Trond Olsen Treff: 2088
Sametingets valgmanntall Skrevet av Trond Olsen Treff: 1791
EDL og fiskeriforvaltning Skrevet av Trond Olsen Treff: 1801
3000 tonn torsk Skrevet av Trond Olsen Treff: 1762
Mer historie fra Varsi Skrevet av Trond Olsen Treff: 1960
NRK sapmi beklager tvilsom journalistikk Skrevet av Trond Olsen Treff: 1938
Finnmarksloven er rasediskriminerende Skrevet av Trond Olsen Treff: 2176
NRK sapmi gjør nye stønt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2070
Aarbrot på banen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2017