• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Stipend kun for samisk ungdom Skrevet av Trond Olsen Treff: 2160
Reingjerder raserer Finnmarks natur Skrevet av Trond Olsen Treff: 2170
Sametingets valgmanntall Skrevet av Trond Olsen Treff: 1859
EDL og fiskeriforvaltning Skrevet av Trond Olsen Treff: 1859
3000 tonn torsk Skrevet av Trond Olsen Treff: 1814
Mer historie fra Varsi Skrevet av Trond Olsen Treff: 2024
NRK sapmi beklager tvilsom journalistikk Skrevet av Trond Olsen Treff: 1999
Finnmarksloven er rasediskriminerende Skrevet av Trond Olsen Treff: 2227
NRK sapmi gjør nye stønt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2139
Aarbrot på banen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2079