• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Stipend kun for samisk ungdom Skrevet av Trond Olsen Treff: 2199
Reingjerder raserer Finnmarks natur Skrevet av Trond Olsen Treff: 2208
Sametingets valgmanntall Skrevet av Trond Olsen Treff: 1890
EDL og fiskeriforvaltning Skrevet av Trond Olsen Treff: 1894
3000 tonn torsk Skrevet av Trond Olsen Treff: 1842
Mer historie fra Varsi Skrevet av Trond Olsen Treff: 2064
NRK sapmi beklager tvilsom journalistikk Skrevet av Trond Olsen Treff: 2040
Finnmarksloven er rasediskriminerende Skrevet av Trond Olsen Treff: 2255
NRK sapmi gjør nye stønt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2172
Aarbrot på banen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2107