• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Artikler og kommentarer

Konsultasjonene med Sametinget hemmeligholdes fortsatt

Jarl Hellesvik, september 2015

På et debattmøte i Alta i april i år, hvor jeg var til stede, foreslo jeg for Anne Karin Olli, statssekretær for blant annet samiske saker, at Regjeringen lager en egen sone på Regjeringens hjemmeside hvor protokollene, fra alle konsultasjoner som Regjeringens forskjellige organer har med Sametinget og samiske organisasjoner, legges løpende ut.

Statssekretær Olli svarte da at dette kunne ikke hun bestemme, men at hun skulle ta dette forslaget med til Regjeringen.

Gå man nå inn på Regjeringens hjemmeside, så finnes ikke en gang protokollen lagt ut, fra det siste rutinemessige, halvårige møtet som ble avholdt i juni i år, mellom Regjeringen og Sametinget. De samme partiene som i festtalene snakker om åpenhet, og som tidligere har kritisert dette hemmeligholdet, som den rød-grønne Regjeringen bedrev, er altså ikke det spøtt bedre.

Det er nok mange medlemmer i H og Frp, samt deres velgere, som er skuffet over dette, og jeg vil anta, særlig i Frp.