• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Artikler og kommentarer

Når argumenter forsvinner


Samiske rettighetsspørsmål har vært debatert både i aviser, tv, og andre media i høst. Det er fortsatt mange meninger om rettighetsspørsmålene i Finnmark. Når forkjemperne for ILO 169 og samiske særrettigheter går tom for argumenter er det lett å ty til beskyldninger som rasisme. Dette er noe EDL tar sterk avstand i fra.

Når i tilllegg politiske ungdomsorganisasjoner finner det høvelig å hevde det samme tyder det på manglende kunnskaper om demokratiet prisipper og EDLs engasjement for nettopp dette. Man kan undres over uttalelser som kommer fra partier/grupper man skulle forvente vet hva demokratiet er bygd på, da særlig ikke særrettighter for deler av befolkningen i dette landet.

Hva EDL står for og arbeider for bør ikke være ukjent for våre motstandere, det finnes i mangfold på vår hjemmeside.

les mer