• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Artikler og kommentarer

Når argumenter forsvinner


Samiske rettighetsspørsmål har vært debatert både i aviser, tv, og andre media i høst. Det er fortsatt mange meninger om rettighetsspørsmålene i Finnmark. Når forkjemperne for ILO 169 og samiske særrettigheter går tom for argumenter er det lett å ty til beskyldninger som rasisme. Dette er noe EDL tar sterk avstand i fra.

Når i tilllegg politiske ungdomsorganisasjoner finner det høvelig å hevde det samme tyder det på manglende kunnskaper om demokratiet prisipper og EDLs engasjement for nettopp dette. Man kan undres over uttalelser som kommer fra partier/grupper man skulle forvente vet hva demokratiet er bygd på, da særlig ikke særrettighter for deler av befolkningen i dette landet.

Hva EDL står for og arbeider for bør ikke være ukjent for våre motstandere, det finnes i mangfold på vår hjemmeside.

les mer