• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Artikler og kommentarer

Sjokkerende uttalesle


"Sjokkerende" det bør det kanskje være for sentrale politikere og regjering i Norge. Edl med flere har hevdet at dette har ligget i bakgrunnen fra lang tid tilbake noe Sametingets politikere har nektet for.


Ragnhild Enoksen om samisk stat

Dette uttaler en så sentral sametingspolitiker som Ragnhild Enoksen i en nettdebatt i “Nordlys” med Børre Nordmark

“3. Samefolkets sang avsluttes med “Sameland for samene”. Jeg elsker denne sangen, men jeg kan ikke like at noen sier Norge for nordmenn. Hvorfor ikke? Fordi de to sangene ble laget på vidt forskjellige faser i historien.

 Samefolkets sang ble lagt i ei tid da Europakartet ble dratt opp etter etniske skillelinjer: Nordmenn fikk Norge, finskene ønsket Finland, franskmenn hadde Frankrike osv. Da var det samiske kunstnere og politikere som ønsket et Sameland mer eller mindre etter samme mønster. Denne drømmen bar noen på til etter Alta-kampen, og kanskje er det noen som gjør det i dag."

Dette skulle vel være grunn nok til å bekrefte en gang for alle hva som foregår i de indre kretser på sametinget. Til dette er ILO 169 ett av hjepemiddlene.