• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Artikler og kommentarer

Større og mer makt til sametinget

Denne uka har urfolks rettigheter stått på agendaen  i FNs menneskerettighetsråd i Geneve. FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter, professor S. James Anaya mener å ha avdekket mange flere rettigheter.


I sin rapport om urolk i Norden, Norge, Sverige og Finnland bemerkes  det blant annet at Anaya har identifisert at samisk selvbestemmelse er mer enn bare konsultasjonsrett. Det innebærer blant annet for samene å bestemme i strid med majoritetssamfunnet og statens vilje i mange spørsmål som angår samene, dette sier Åhrén som er menneskerettighetsekspert og medlem av Samerådet.

" Vi vet at det har fåregått hemmelige samtaler med regjeringen over lang tid, sammen med mange andre saker mener vi dette ikke er forenelig med demokrati og likeverd. Et men er også på sin plass, de fleste samiske spørsmål angår og berøer i stor grad samfunnet og menneskene utenfor det samiske samfunnet. Nå fremmes det nye momenter i rapporten til professor S. James Anaya. Hvordan skal den vanlige borger forholde seg til vår demokratisk tankegang. Det finns klart interesser også utenfor det samiske samfunnet og der fungerer demokratiet, men her finns ingen snarveier.

Om ikke rapportens mange påpekninger taes til følge vil Norges renome stå på spill sier politisk rådgiver Johan Vasara i det norske Sametinget. Ikke alle land har vært enig og fulgt anbefalingene til Anaya, det gjenstår å se hva som skjer i Norge.

EDL

Les artikkelen her