• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Konsultasjonene med Sametinget hemmeligholdes fortsatt Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 1872
LØNNINGUTVALGETS INNSTILLING MED EDL-KOMMENTARER Skrevet av EDL administrator Treff: 5111
Et fiskeripolitisk gjesp Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 4017
Ny lov bak lukkede dører? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4390
Juss eller politikk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2699
Når argumenter forsvinner Skrevet av Trond Olsen Treff: 3129
Sjokkerende uttalesle Skrevet av Trond Olsen Treff: 3017
Når blir en innvandrer samisk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 5308
Brennpunkt om førsteretten Skrevet av Trond Olsen Treff: 3326
Større og mer makt til sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 3157