• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Konsultasjonene med Sametinget hemmeligholdes fortsatt Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 1469
LØNNINGUTVALGETS INNSTILLING MED EDL-KOMMENTARER Skrevet av EDL administrator Treff: 4549
Et fiskeripolitisk gjesp Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 3542
Ny lov bak lukkede dører? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4009
Juss eller politikk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2359
Når argumenter forsvinner Skrevet av Trond Olsen Treff: 2708
Sjokkerende uttalesle Skrevet av Trond Olsen Treff: 2585
Når blir en innvandrer samisk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 4793
Brennpunkt om førsteretten Skrevet av Trond Olsen Treff: 2887
Større og mer makt til sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2749