• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Konsultasjonene med Sametinget hemmeligholdes fortsatt Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 1191
LØNNINGUTVALGETS INNSTILLING MED EDL-KOMMENTARER Skrevet av EDL administrator Treff: 4118
Et fiskeripolitisk gjesp Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 3246
Ny lov bak lukkede dører? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3775
Juss eller politikk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2126
Når argumenter forsvinner Skrevet av Trond Olsen Treff: 2464
Sjokkerende uttalesle Skrevet av Trond Olsen Treff: 2328
Når blir en innvandrer samisk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 4351
Brennpunkt om førsteretten Skrevet av Trond Olsen Treff: 2589
Større og mer makt til sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2472