• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Aktuelt

Samfunnsdebattanter blir forsøkt mobbet til taushet

Vi ser en trend der samfunnsdebattanter blir forsøkt mobbet til taushet. Bruk av ytringsfriheten på et saklig grunnlag, blir møtt med sterkt krenkende sjikane og harselering via falske identiteter på sosiale media. Hensikten er å ramme debattantene personlig, istedenfor å ta en åpen debatt. Det er et farlig signal både for ytringsfriheten og for betingelsene for fri meningsdannelse.

 

 

Dette topper seg når man ser at det finns journalister og politikere som støtter opp om dette ved å være ”venner” med de anonyme mobberne, som for eksempel i tilfellet med den anonyme mobberen «Jarle Hallesvik», som nå opererer på sosiale medier.

 

Denne typen aktivitet er i sin konsekvens en trussel mot den frie, demokratiske, politiske meningsutvekslingen. Formålet med denne skitne og personlig sterkt krenkende aktiviteten er at meningsmotstandere skal psykes til taushet og at nye debattanter med ”kritiske” meninger, skal skremmes bort fra den offentlige debatt om politiske spørsmål.

 

Det er en trist og ødeleggende utvikling som man nå ser. I dag er det Jarl Hellesvik som er utsatt for dette, i morgen kan det være deg.   Dersom påtalemyndighetene ikke sørger for å sette en stopper for dette, så vil hver og en av oss i framtiden, kunne bli hjelpeløse offer for slik destruktiv virksomhet. Er det et slikt samfunn vi vil ha? Skal ikke vedtatte demokratiske spilleregler og normer for ryddig meningsutvikling holdes i hevd eller skal vi, som i dette tilfelle, akseptere offentlig sjikane via sosiale media?

 

Etnisk- og demokratisk likeverd

Turid Bjørnstrøm